Naturent Biologiske Avløpsrensere – Rørpinner

Bruksanvisning

Rørpinnene er enkle å bruke:

  • Ta en rørpinne fra pakken, velg riktig måned. Slipp den ned i avløpet.
    Hvis det er trangt/liten plass i sluket, del rørpinnen i 2 eller flere deler.
  • Når avløpet brukes og vann går ned sluker, aktiviseres enzymer og mikroorganismer
    som løser opp fett, matrester, og organisk avfall.
  • Etter ca. 1 måned normal bruk er alle virkestoffer løst opp, og
    ny rørpinne slippes ned i avløpet.

Hvor og hva er problemet?