Plumbo Pulver 630 g

Tett eller delvis tett avløp:

 1. Åpne vindu, sørg for lufting i rommet.
 2. Hell 2-3 dl varmt vann i avløpet, deretter 1 dl Plumbo Pulver (ca. 1/5 av boksen).
 3. Gå ut av rommet mens produktet bruser/jobber.
 4. Hent varmt vann fra annet rom.
 5. Etterfyll ½ liter varmt vann i avløpet.
 6. Gå ut av rommet og la Plumbo arbeide i ca. 10 min.
 7. Hell deretter rikelig med varmt, helst kokende, vann i avløpet – flere liter.
 8. Gjenta prosessen ved behov.

Preventiv bruk:

Bruk Plumbo Rørvask eller Naturent Biologisk Avløpsrens, som også effektivt fjerner dårlig lukt.

VIKTIG!

 • Plumbo Pulver bør kun brukes i godkjente plast-/avløpsrør.
 • Kan forårsake skade på elokserte gjenstander, kunstfibervasker, vasker av stein/kompositter, aluminium, finere keramikk, krystall etc.
 • ikke brukes i oppvask-/vaskemaskiner, toaletter eller i rør med tilknytning til slike.
 • Ved bruk i kunstfiber-/stein- og komposittvasker må alt pulver ned i sluket for å unngå misfarging av vasken.
 • Hell ikke vann i flasken!
 • Sørg for god utlufting og unngå innånding av gass som dannes når Plumbo kommer i kontakt med vann.
 • Unngå all bruk av åpen flamme og røyking!
 • Ikke berør kranen, unngå statisk elektrisitet.

Hvor og hva er problemet?