Plumbo Rørvask 1 L

Bruksanvisning

  • Sett flasken på et fast underlag.
  • Press den barnesikre korken nedover og skru samtidig i pilens retning.
  • Unngå væske på hud og tøy.
  • Skru korken tilbake i barnesikker stilling etter bruk

Forebyggende vask

  • Hell ca. 2 dl (2 måle streker) i avløpet.
  • Rør som brukes mye bør behandles månedlig, oftere ved behov.
  • Skyll med varmt vann etter minimum 15 minutter.

Fjern dårlig lukt

  • Hell ca. 1 dl i avløp som lukter

Delvis tett/tett avløp

  • Bruk avløpsåpner så som Plumbo Gel eller Plumbo Pulver

Hvor og hva er problemet?