Den raskeste måten å åpne tett sluk eller avløp på kjøkkenet er å bruke Plumbo Pulver.

Plumbo Pulver er for oss nordmenn kanskje selve symbolet på en effektiv avløpsåpnere. Dette er et norsk produkt som siden 1909 har åpnet tette rør og avløp i norske hus og hytter. Den løser opp selv de vanskeligste propper av fett, såpe og matrester, og virker raskere enn flytende avløpsåpnere. Les mer om Plumbo Pulver og hvor du kan få kjøpt produktet.

Plumbo flytende gel kan også brukes for å åpne tette rør på kjøkkenet, selv om Plumbo gel primært er utviklet for å åpne tette rør på badet.

Plumbo Gel har vært Norges klart mest kjøpte avløpsåpner de siste 10 årene, og formuleringen er forbedret i tre omganger.

Plumbo Heavy Gel kan kjøpes i alle dagligvarebutikker, og Plumbo Proff Aktiv Gel kjøpes i faghandelsbutikker.

Her kan du se i hvilke butikker du får kjøpt Plumbo Heavy Gel og Plumbo Aktiv Gel.

Hvorfor blir rør og sluk på kjøkkenet tette?

Det finnes flere måter du selv kan ordne opp i tette rør og sluk på kjøkkenet.

På altfor mange kjøkken skylles matrester og ulike former for fett ned i sluket på kjøkkenet nesten hver dag. Når fett fra stekepannen, eller annet matfett skylles ned i vasken, avkjøles fettet og det vil etter hvert stivne. Når ulike matrester og avfall skyldes ned sluket vil dette feste seg på fettet og det klumper seg mer og mer. På denne måten dannes det lag på lag med fett og avfall, som etter hvert blir til blokkeringer i sluk eller rør. Med det kan sluket bli både delvis tett og helt tett, og vannet vil slite med å renne forbi.

Ansamlinger av fett og annet avfall i sluk og rør gir en oppblomstring av bakterier, og dette medfører vond lukt fra sluket.  I tillegg lokker dette rottene oppover rørene…

I de fleste tilfellene er dette en langsom prosess, men mange opplever at enkelte sluk og avløp går tett ganske ofte.

Tre tips for å unngå tette rør og sluk på kjøkkenet?

Her følger de tre beste tipsene for å unngå tette rør på kjøkkenet.

1. Være bevisst på hva du heller i vasken, husk det er ikke ett fett hva du lar gå ned i sluket!

Kaffegrut, matrester og fett fra tallerkener, gryter og stekepanner skal i den grønne avfallsposen – ikke i vasken. Bruk f.eks. kjøkkenpapir for å få bort matrester fra tallerkener o.l. – rett ned i den «grønne dunken» for organisk avfall. Bruk kjøkkenpapir for å tørke bort fett og rester fra gryter og panner før de går i oppvasken.

Les mer her om hva du skal unngå helle ut i kjøkkenvasken, for å unngå tette rør.

2. Hold sluket rent – rengjør jevnlig

Hvis slukene holdes rene går avløpet sjelden tett. Dette krever at mest mulig av matrester og annet avfall i vasken tørkes bort, og ikke skylles ned i sluket. I tillegg kreves det hyppig rengjøring av sluket, helst minimum månedlig. Det viktigste er å fjerne alle matrester, og bruke et fettløsende rengjøringsmiddel for å løsne og få bort alt fett og slam som har lagt seg i og rundt sluket. Under sluket på kjøkkenet er det ofte en hvit «kopp»/ventil der my grums samler seg.

Plumbo sin rosa Fettløser rengjøringsspray er helt super for dette bruket. Bildet her viser ansamling av fett og dritt i «koppen» eller ventilen under sluket, og hvordan bruk av Plumbo Fettløser og kjøkkenpapir ordnet opp i dette.

3. Bruk forebyggende avløpsrens – jevnlig

Plumbo har nå flere produkter som er utviklet for å rense sluk og rør forebyggende, for å unngå at rørene går tett.  Noen slike preventive produkter inneholder naturlige biologiske virkestoffer. Andre har kjemiske aktivstoffer. Begge disse kan trygt brukes jevnlig. De er biologisk nedbrytbare, og uten noen negativ påvirkning på miljøet.

Slike forebyggende produkter må brukes jevnlig. Hvor ofte varierer ut fra hvor lett det aktuelle avløp normalt begynner å tette seg, eller lukte ubehagelig. En gang pr. måned er i de fleste tilfeller minimum.

Slike produkter må senest brukes når du merker at det renner LITT saktere gjennom sluket, og når du kjenner ubehagelig lukt fra sluket.

Biologisk avløprens bruker naturlige enzymer og/eller gode bakterier som aktive stoffer. På fagspråket heter dette probiotisk rengjøring av sluk og avløp. Naturent™ Biologisk Avløpsrens fra Plumbo har både tre ulike enzymer og aktive bakterier som bryter ned fett, matrester, oljer, såpe, og annet organisk avfall. Den fjerner også vond lukt. Biologisk avløpsrens er helt ufarlig for rør.  Biologiske produkter er effektive i røret, og helt ufarlige for mennesker og miljø. Kan brukes i alle typer rør, også krom.

Naturent™ biologisk avløpsrens fra Plumbo er 100% biologisk nedbrytbart, og tilbys enten som flytende gel eller som rørpinner.

Naturent biologiske avløpsrensere som rørpinner er små pinner som slippes ned sluket. De frigir enzymer og bakterier hver gang sluket er i bruk, og en pakke sørger for at rør ikke går tett i et helt år, og hindrer dårlig lukt.

Her er mer informasjon om, og hvor du kan kjøpe Naturent™ Biologisk avløpsrens gel og hvor du kan les mer om, og hvor du kan kjøpe Naturent™ varianten med Dobbel styrke.

Plumbo Rørvask er et kjemisk produkt som skal brukes preventivt for å hindre at rør går tette. Dette er som et flytende rengjøringsmiddel for sluk og avløp, som brukes jevnlig for å hindre tette rør og tett sluk, og for å fjerne vond lukt fra sluk og rør. Rørvask er biologisk nedbrytbart. Den løser opp ansamlinger av fett, oljer, såpe, matrester og slam. Spesielt godt egnet i sluk og rør fra kjøkkenvask og dusj/bad.

Plumbo Rørvask omdanner bl.a. fett til såpe, som etter hvert skyldes ut gjennom røret

Les om mer om Plumbo Rørvask og hvor du kan kjøpe det.

Hvordan åpne tette rør på kjøkken – kan man gjøre det selv?

De fleste tette rør greier du å åpne selv. Hvis kjøkkenvasken er tett, kan du først prøve med en avløpspumpe. Fyll opp vasken med vann så det ikke kommer luft ned i sluk/avløpet. Dette fordi er mye lettere å komprimere enn vann. Hvis ikke avløpspumpen åpner avløpet kan du prøve å rense vannlåsen som sitter under vasken. På noen vasker er det en «kopp» rett under sluket, Her kan det ha samlet seg opp, bokstavelig talt, mye dritt som hindret avløpet. Det samme skjer i vannlåsen lenger nede under vasken. Husk å ha en bøtte under når du skrur av vannlåsen. Rens den grundig, bruk gjerne Plumbo Fettløser. Denne sprayen løser opp dritten. Husk å kontrollere at vannlåsen er skrudd skikkelig til og er tett etterpå. Hvis ikke får du lekkasje.

Mange synes det enkleste er å bruke en avløpsåpner som Plumbo. På kjøkkenet anbefaler vi å bruke Plumbo Pulver. Plumbo Pulver er for oss nordmenn kanskje selve symbolet på en avløpsåpner som virkelig funker. Dette norske produktet har åpnet tette rør siden 1909, og er fortsatt kanskje markedets beste avløpsåpner når det virkelig gjelder. Den løser opp raskere enn flytende avløpsåpnere, og åpner opp selv de tøffeste kjøkkenproppene av fett, såpe og matrester.  

Plumbo flytende gel kan også brukes for å åpne tette rør på kjøkkenet, selv om Plumbo gel primært er utviklet for å åpne tette rør på badet.

For å hindre at avløp fra kjøkkenet går tett, kan du bruke Naturent Biologisk Avløpsrens.  Biologisk avløprens bruker naturlige enzymer og/eller gode bakterier som aktive stoffer. Naturent™ Biologisk Avløpsrens fra Plumbo har både tre ulike enzymer og aktive bakterier som bryter ned fett, matrester, oljer, såpe, og annet organisk avfall. Den fjerner også vond lukt. Biologisk avløpsrens er helt ufarlig for rør, mennesker og miljøet.

Les mer om Naturent™ Biologisk avløpsrens gel og hvor du kan kjøpe det, og Naturent™ varianten med Dobbel styrke her.

Hvor og hva er problemet?

Vi anbefaler